lasinpuhallus
 
'.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi
Bianco Blu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Bianco Blu Oy
Kuparivasarantie 7 A
10470 Fiskars

Yhteyshenkilö
Tarmo Maaronen
Puh. 045 139 0020
tarmo.maaronen@biancoblu.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden tai muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös mahdolliseen suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Bianco Blu käsittelee ja hyödyntää rekisterissä olevia tietoja itse.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot rekisteröidyistä henkilöistä:

  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • mahdollisesti henkilön yritykseen liittyvät tiedot kaupallisia toimenpiteitä varten (laskutus, reklamaatiot yms.)
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta rekisteristä edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei säilytetä erikseen. Tulosteet ja vastaavat tuhotaan asiaankuuluvin menetelmin. Tietojen käsittely vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen ja salasanan.


 
 
 
Checkout